Faktura på EHF - format

TFS med tilfhørende foreninger har som leverandør inngått avtale med aksesspunkt og kan produsere fakturaer på elektronisk handelsformat (EHF). HUsk å fylle ut EHF-nummer ved påmelding til kurs og aktiviteter. Les mer om dette på NBEFs hjemmesider.

Nyheter

ingen nyheter i denne listen.

 

 

Address: Po.box 73, N-1325 Lysaker, Norway.
Phone: +47 67 52 60 10 Fax: +47 67 52 60 11 Visitor`s address: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker